Scroll Top
Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

Korisnici moraju biti stariji od 18 godina.
Sajt se ne sme koristiti u nezakonite svrhe.
Svi autorski prava su zaštićena.

Korišćenje sadržaja

Sadržaj sajta se ne sme kopirati, distribuirati ili promeniti bez dozvole.
Sva prava na sadržaj pripadaju vlasniku sajta.

Odgovornost

Sajt ne preuzima odgovornost za korisničke sadržaje ili akcije.
Korisnici su odgovorni za svoje sadržaje i akcije.

Privatnost i zaštita podataka

Sajt poštuje privatnost korisnika i štiti njihove podatke u skladu sa zakonom.

Izmene uslova

Sajt se zadržava pravo da menja uslove korišćenja u bilo kom trenutku.
Korisnici su dužni da se pridržavaju sve izmene uslova.

Zakon i nadležnost

Ovaj sporazum se rukovodi po zakonima Republike Srpske.
Svi sporovi se rastvaraju u nadležnim sudovima u Republici Srpskoj.

Kontakt

Za bilo kakve upite ili probleme, kontaktirajte nas: info@digitalfarming.eu