Logopedski tretmani

Jezička vježbaonica LOGOPOLIS

Naš kabinet opremljen je didaktičkim i terapeutskim priborom, radnim materijalima te Digitalnim logopedskim setom Behringer kao i logopedskim sondama. Ideja je bila stvoriti vizeuelno bogat i šarolik prostor kako bi navikli djecu na rad u sredini koja je bogata vizuelnim sadržajem (suprotno tradicionalnim stavovima da logopedeski kabineti trebaju biti sterilni i bezbojni kako bi se djeca bolje fokusirala na rad i na komunikaciju sa terapeutom.

Kategorija:
Podeli:
Kontakt informacije
Dodatne informacije
Kontakt informacije

Jezička vježbaonica LOGOPOLIS

Logopedsko edukativni centar je mjesto gdje možete dobiti stručnu pomoć od strane stručnog tima. Stručni tim čine logoped, defektolog, psiholog, reedukator psihomotorike i fizioterapeut. Logopolis je prva ustanova ovakvog tipa na našim prostorima, organizivana po ugledu na svjetske centre koji se bave problemima govorno-jezičkog kao i psihomotornog razvoja. Pruža pomoć i podršku ne samo djeci i omladini nego i njihovim roditeljima kao i odraslim licima

Adresa: Srbački put bb
Telefon:
Vebsajt:
Mejl adresa:
Instagram:

Dodatne informacije
Kompanija

Jezička vježbaonica LOGOPOLIS

Povezane usluge
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist