Servis za optimizaciju navodnjavanja

DunavNET

Servis kreira instrukcije za navodnjavanje kombinovanjem vrijednosti vlage zemljišta sa karakteristikama biljne vrste, tipom zemljišta (vodne konstante), karakteristikama sistema za navodnjavanje kao i prognoziranim temperaturama i padavinama. Instrukcija sadrži informaciju o tačnom vremenu navodnjavanja, kao i potrebnoj količini vode za svaki turnus navodnjavanja. Smanjenje broja ciklusa navodnjavanja, ušteda vode i goriva, kao i povećanje kvaliteta i prinosa su očekivani benefiti.

Praćenje vlage i temperature zemljišta (opciono saliniteta) na različitim dubinama u skladu sa karakteristikama biljne vrste.

Podatke možete videti na sledećem linku.

Detaljan opis servisa možete videti na sledećem linku.

Kategorija:
Podeli:
Kontakt informacije
Dodatne informacije
Kontakt informacije

DunavNET

Kreiramo rješenja zasnovana na IoT-u, ML/AI i edge/cloud tehnologijama, u kombinaciji sa specifičnom ekspertizom u ovom domenu, kako bismo pomogli preduzećima da se digitalno razvijaju.

We create turnkey solutions based on enterprise-grade IoT, ML/AI, and edge/cloud technologies, combined with specific domain expertise, to help businesses develop sustainably.

Adresa: Bulevar oslobođenja 133/2, Novi Sad
Telefon: +381 21 528 493
Vebsajt: https://dunavnet.eu
Mejl adresa: info@dunavnet.eu
Instagram:

Dodatne informacije
Kompanija

DunavNET

Povezane usluge
Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist